Effektivitet kräver bra arbetsplats

2175571-view-of-stock-trading-office

Arbetsplatsen och miljön är viktig när det kommer till trivsel, produktivitet och effektivitet. De som mår bra på kontoret eller ute på arbetsplatser runt om i landet, jobbar också hårdare och är gladare.

Spegla varumärket

Först och främst ska en arbetsplats spegla varumärket och företagskulturen. Detta återkommer man lättast när man arbetar i en kontorsmiljön med fasta lokaler och rum. Ett företag som fokuserar på IT och senaste utvecklingen ska inte sitta med gamla datorer eller i rum som inte har renoverats sedan 80-talet. Det ska vara nytt och fräscht för att spegla det som företaget försöker sälja.

Om företaget vill visa utåt att de tar hand om kunder och anställda, ska även de anställda känna av detta. Det kan vara nåt så litet som flextimmar för att kunna träna eller hämta barnen tidigare på fredagar, till att köpa lunch åt hela kontoret en gång i månaden. Lägg tid på att inreda rätt. En smutsig lagerlokal är inte lika kul att arbeta i än en städad och nyrenoverad.

Ett kontorslandskap kan vara uppbyggt på flera sätt: både som öppen eller stängd miljö. Krävs det mycket fokus och koncentration för att klara sina uppgifter är det bättre om man dela upp kontoret i olika rum. Behöver personalen prata med vandra och diskutera för att göra sina uppgifter lönar det sig med en öppen kontorsmiljö där alla sitter tillsammans. Helt öppna kontorslandskap har kritiserat för att vara för högljudda och göra det svårt att diskutera känsligare saker. Detta kan man dock lösa genom att ha vissa tysta rum och kontor där man kan prata i fred och få mer arbetsro om man behöver.

Utbildning

Anställda lär sig mycket och utvecklas medan de arbetar. Men om man hjälper dem att utvecklas och tränas på sidan av sina vanliga arbetsuppgifter, kommer man så småningom har experter vid varje skrivbord.

Stora företag som pokerjätten PokerStars lägger stor vikt med att utbilda sin personal, båda för vidareutveckling och för djupare förståelse av företaget och sina uppgifter. Tack vare detta får de lojala anställda som ställer upp i vått och torrt. Om hela företaget vill växa, behöver man också lägga fokus på de mindre detaljerna såsom vad varje anställd har för potential och hjälpa dem att uppnå detta.

Konflikter

Ett vanligt problem på större arbetsplatser är konflikter. Alla kan inte komma överens hela tiden. Frågan är bara hur man löser och hantera konflikter när de uppstår. Ett vettigt företag undervisar sina anställda om hur man tacklar och hanterar en eventuell konflikt med en annan person. Om personalen börjar bråka sinsemellan sjunker trivseln och produktiviteten blir lidande.

Kickboxer fighter performing a martial arts punch

Det finns olika typer av konflikter: en del kräver att du kliver emellan och bestämmer hur slutresultatet ska bli, medan andra konflikter kräver att de två inblandade löser det själv. Var noggrann med hur mycket företag beblandar sig i tvister och bråk: ibland kan det handla om mer personliga än professionella bråk och då är det svårare för företaget att göra en rättvis bedömning om vem som har rätt eller fel. Det behöver inte ens handla om vem som har rätt eller fel, ibland krockar olika arbetssätt och det gäller att förklara att så länge man använder rätt metod och når rätt resultat, kan vägen dit vara annorlunda för olika personer.

Skyddsombud och förslagslåda

Ställ upp en låda där folk kan lämna anonyma lappar på förbättringar eller saker som de är missnöjda med. En del saker går så klart inte att åtgärda. Bara genom att visa att man tar förslagen på allvar kan man vinna sina anställdas lojalitet och få gladare personal. Om majoriteten klagar på att lokalen känns kall kan det vara dags att kontakta hyresvärden.

En större arbetsplats måste enligt lag ha ett skyddsombud. Denna person ska kanske inte alltid vara en chef, eftersom det är svårare att komma med klagomål och anmälningar till sin chef än en arbetskamrat. Skyddsombudet ansvarar över att arbetsmiljön är trygg, följer lagen och säker för de anställda. Ombudet kan exempelvis komma med förslag på nya stolar för bättre ergonomi, vara en mellanhand mellan anställda och chef eller arbetsmiljöverket och VD:n. Det är också skyddsombudet som ska hålla i brandövningar och har tystnadsplikt.