Riskbedömning och Black Jack

Kortspelet Black Jack är något som de flesta känner till. Målet är att med sina korts värden komma närmare 21. Trots att grunderna är så enkla så finns det ett otroligt djup i spelet. Ett djup man som företagare kan dra mycket lärdom om.En av de mest kända personerna som förespråkar denna kopplingen heter Bill Gross och är idag en av världens mest framgångsrika fondchefer. Hans företag Pimco förvaltade dagligen mer än 2000 miljarder dollar. Bland annat genom fonden Total Return som är den största sparfonden i världen.Black Jack spelBill Gross startade dock sin karriär genom ett annat spel än aktiemarknaden. Året 1966 var han med om en olycka som gjorde att han fick spendera mycket tid i sjukhussängen. Den tiden valde han att använda sig av för att läsa boken ”Beat the Dealer” , en bok om Black Jack strategi. När han lämnade sjukhuset så bestämde han sig direkt för att åka iväg och testa sina kunskaper. Väl i Las Vegas, med bara 200 dollar på fickan så började han med sitt arbete på Black Jack-borden.När han lämnade staden hade hans 200 dollar växt sig 50 gånger större till hela tio tusen dollar.Att han hade lyckats överlista systemet gav mersmak och många av de lärdomar han hade fått från Black Jack återanvända han i investmentvärlden. Till exempel att aldrig satsa mer än 2 procent av det totala kapitalet på ett kort.En annan stor del av de lärdomar man kan dra av Black Jack är att risk inte betyder att man får vara oförberedd. För att man skall ha största möjliga chans till vinst i Black Jack så krävs det nämligen att man lär sig vad som är det taktiskt sett mest korrekta i varje situation. Detta kan öka chanserna att vinna med flera procent.