Driva ett eget företag

AffärskvinnaMånga småföretagare uppskattar den frihet som det innebär att driva ett eget företag. Ofta innebär det att man får jobba betydligt mer än åtta timmar per dag så det är knappast friheten från arbete som menas i detta fall. Det är snarare friheten att styra sitt eget arbete och vara med om att bygga upp och skapa en struktur som man själv trivs med.Men att arbete själv har även sina nackdelar. Inte minst är det lätt att fastna i ”gamla hjulspår” och göra som man alltid har gjort. Att fortsätta som förr bara för att det tidigare har fungerat. Samtidigt finns det inte någon kollega som skulle kunna se på saker från andra håll och även lyfta upp saker som ses utifrån och skulle kunna förbättras.Hur många småföretagare har exempelvis en tydlig strategi som sträcker sig över kommande år? De flesta har nog bara en strategi gällande hur man ska hinna med allt som behöver göras kommande vecka – om ens det.Ett viktigt visdomsord är ”Gör det du är bra på – Våga ta hjälp med det andra”. Detta gäller inte minst egenföretagaren som lätt tar på sig alla uppgifter inom företaget och får då allt mindre tid till att lägga fokus på det man egentligen tycker är som allra roligast. Det gäller därmed att både se sina begräsningar och sedan hitta andra som kan fylla dessa ”luckor” med sina tjänster.

Planering

Den som arbetar själv större delen av dagarna bör därmed skapa sig ett nätverk av andra företagare. Detta både de som kan vara samarbetspartners, leverantörer och framtida kunder. Men inte minst med de som har kunskap och intresse att dela med sig av kunskapen. Att studera varandras affärsmodeller och ge konstruktiv kritik kan exempelvis vara ett sätt att använda sig av sitt nätverk där bägge parter vinner något. Den stora fördelen är att man då inte behöver betala någon affärscoach eller liknande för att se vägar att ta sig framåt i företaget. Att däremot tro att ”ensam är stark” är inte rätt väg att gå för att växa och expandera.