Bolagsformer och vad som skiljer dem

skyskrapor_131654735

Det finns tre typer av bolag man kan ha som: aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Men vad är skillnaderna? Det ska vi nu belysa kortfattat.

Aktiebolag

Aktiebolag är den snabbast växande företagsformen bland nystartade företag idag, den ligger till med högre än enskilda näringsverksamheter. Det kan startas av en eller flera personer eller företag och är en juridisk person. Ägare av ett aktiebolag är inte personligt ansvarig för bolagets skulder.

Ett aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor (eller 500 000 kronor för publika aktiebolag). Det måste även företrädas av en styrelse och i vissa fall en VD. Företaget måste också skicka in en årsredovisning varje år till Bolagsverket.

Att lägga ned ett aktiebolag är betydligt mer komplicerat än för enskild näringsidkare. Det finns ett par olika metoder att göra detta men det sker ofta genom likvidering.

Handelsbolag

Ett handelsbolag är ett företag som har minst två bolagsmän. Det är också en juridisk person, men till skillnad från aktiebolag är bolagsmännen personligt ansvarig för bolagets skulder. Dock finns det inget krav på startkapital för ett handelsbolag.

För att kunna bli registrerad som bolagsman för ett handelsbolag får man inte vara försatt i konkurs, ha förvaltare enligt föräldrabalken eller ha näringsförbud. Och går man in som ny bolagsman i ett handelsbolag svarar man för alla tidigare skulder.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag och har en hel del gemensamt. Ett kommanditbolag måste till exempel också ha minst två bolagsmän, men det kräver även minst en komplementär och en kommanditdelägare.

Kommanditdelägaren och komplementär är den stora skillnaden här. En kommanditdelägares ansvar är begränsat till vad de har satsat i bolagen och de har normalt sett ingen rätt att bestämma om hur företaget styrs. En komplementär har dock obegränsat ansvar för alla skulder och avtal som bolaget gör

Samma restriktioner som för handelsbolag gäller om man vill registreras som bolagsman