Olika system som hjälper ditt företag

Olika system som hjälper ditt företag

Tidigare hade företag flera av sina viktiga funktioner som sköttes av särskilda avdelningar, ofta med ett flertal personer för varje uppgift, t ex ekonomi, leveransavdelning, inköp och arkiv. Visst finns alla de här funktionerna även nu, men i princip alltid med avsevärt färre medarbetare inblandade, kanske framförallt de som jobbar med att arkivera.

Och varför har det blivit så? Det är förstås datorerna som idag har avlastat oss från många av de enformiga och rutinmässiga uppgifter som förut gjordes för hand, istället kan vi ägna oss åt de mer kreativa och inspirerande delarna av verksamheten.

Vilka system finns det som kan avlasta dig?

Faktureringssystem

Med ett bra faktureringssystem får du kontroll på både inkommande och utgående fakturor från att de ställs ut, eventuella påminnelser fram till betalning har gjorts och ärendet är klart.

Synpunktshantering

Hanterar du dina medarbetares idéer och kundernas klagomål med ett kollegieblock eller gula lappar? Eller möjligen via sms i din mobil? Det kan fungera i små företag, men med ett bra system för synpunktshantering får du en enkel och effektiv hjälp att både diskutera och åtgärda synpunkter för att förbättra verksamheten, samtidigt som du har kontroll att det blir gjort.

Leveranskontroll

Är varan levererad? Är den ens framplockad och skickad? När beräknas den vara framme och vad blir kostnaden inklusive frakt, tull och andra avgifter? Det här är några av de saker som ditt system för leveranskontroll sköter åt dig.

Process­ och maskinkontroll

Med professionella process och maskinstyrningssystem kan både effektivitet och driftsäkerhet ökas avsevärt. Då systemen kan upptäcka förändringar redan innan material fastnat eller maskiner gått
sönder kan produktiviteten höjas och tiden för driftsavbrott minskas väsentligt.

Alla dessa system kan du, om du vill, också nå via din mobil, surfplatta eller bärbara dator och därför ha överblick av situationen var du än befinner dig. I vilken omfattning och vilka som ska ha tillgång till systemen avgör du själv eller i samråd med din IT­-ansvarige och mjukvaruleverantören.