Anställa eller anlita firmor?

två-män-med-bokföring

I många fall är det både billigast och bäst för verksamheten att ha heltidsanställda personer som tar hand om de olika arbetsuppgifterna, men det finns också sådant som inte görs varje dag och som ibland behöver speciell kompetens för att utföras. Att då ha en person speciellt anställd för den arbetsuppgiften kan bli dyrt: ifall kunskaperna endast används emellanåt riskerar kompetensen också att sluta utvecklas eller till och med minska.

Exempel på uppgifter som ofta blir både bättre och billigare genom att anlita professionell hjälp utifrån:

  • Advokattjänster. Inte många av oss skulle komma på idén att ha en heltidsanställd advokat, men visst har i princip alla större företag en eller flera egna jurister. Om du är småföretagare bör du förhoppningsvis inte behöva anlita advokat överhuvudtaget, men tar in hjälp av en yrkesman när det behövs.
  • Städning klarar de flesta av oss att göra själva, men naturligtvis gör en städfirma jobbet både snabbare och grundligare: de har bättre vana, verktyg och uppsättning av rengöringsmedel.
  • Redovisningar. En del av oss klarar att sköta den dagliga bokföringen själva, men när det kommer till årsbokslutet är det inte många som varken har tid, lust eller kunskap att göra den på ett fackmässigt sätt. Det är dessutom inte bara att klara det rent tekniskt: det finns många lagar, regler, avdrag och bidrag som kan göra stor skillnad i pengar om du inte känner till dem eller använder dem på fel sätt. Du kan själv behöva ägna flera arbetsdagar åt att få ihop en acceptabel årsredovisning, medan en redovisningsbyrå jobbar med liknande ärenden dagligen och kan prestera en fackmannamässig årsredovisning på en bråkdel av den tid du behöver. Navet har sedan 25 år en djup branschkunskap inom bygg- och fastighet, industri, handel, logistik, infrastruktur, IT och tjänstesektorn.
  • Marknadsundersökningar Enklare marknadsundersökningar gör många själva, men vill du få ett bra urval av tillfrågade och tillförlitliga resultat baserat på de senaste vetenskapliga rönen är det lämpligt att anlita ett marknadsundersökningsföretag. Mer att läsa hos ERM
  • Arbetsmiljöundersökningar. Det här är undersökningar som innefattar många personliga och stressrelaterade faktorer, konflikter, trakasserier, öppenhet i organisationen, arbetsorsakad ohälsa och brister i ledarskapet. Det här kan vara känsliga ämnen att undersöka och du själv kan vara inblandad, därför görs i princip alltid arbetsmiljöundersökningar av en utomstående undersökare, exempelvis SCB.

Vilka tjänster du använder just nu kan bero på beslut som fattats långt tidigare: verksamheten kan ha förändrats så att det är fördelaktigt att ompröva en del beslut: kanske kan du idag klara städningen själv, men inser behovet av att få professionell hjälp med både bokföring och årsredovisning?