by
on
under
Permalink

Att skriva anbud

skriva_488544448

I världen av offentlig upphandling gäller det att man kan skriva ett vinnande anbud. Detta kan vara skillnaden mellan miljontals kronor eller inga all. Men vad är det då som ingår i detta och hur kan man förbättra sina chanser?

Först och främst gäller det att schemalägga skrivandet. Tiden man har att lämna ett anbud är begränsat och man måste därför göra det klart och tydligt vem som ska göra vilken del. Detta är speciellt fallet om man lämnat ett gemensamt anbud eller kommer att använda sig av underleverantörer.

Det är också viktigt att ens anbud faktiskt är korrekt och fullständigt. Än idag är det tyvärr vanligt med ofullständiga anbud och eftersom den upphandlande myndigheten inte har någon skyldighet att låta företag göra kompletteringar eller förtydliganden avvisas dessa väldigt ofta direkt. Se därför till att följa instruktionerna till punkt och pricka och inkludera allt den upphandlande myndigheten har i förfrågningsunderlaget.

För att vinna en offentlig upphandling räcker det dock inte bara med att lämna in ett fullständigt anbud. Man kommer även behöva lämna det bästa anbudet. Detta är ett område där många kan behöva lite hjälp. Som tur är finns det konsulter som kan hjälpa en att skriva anbud och på så sätt öka ens chans att faktiskt vinna en upphandling.

Detta bottnar oftast i att man lämnar sina bästa villkor man bara kan. Det kommer nästan aldrig finnas utrymme att förhandla på grund av reglerna kring offentlig upphandling. Om det dock framgår i upphandlingsdokumentet att förhandling kan komma att ske är det dock alltid den upphandlande myndigheten som tar initiativet för detta.

Sist men inte minst gäller det att lämna in anbudet i tid. Det spelar ingen roll om man är flera dagar eller bara timmar tidig med anbudet, så länge det kommer in innan tiden gått ut. En för sent anbud får helt enkelt inte prövas inom offentlig upphandling.