by
on
under
Permalink

Kvalitetssäkring

ISO9001

Behöver något inom ert företag kvalitetssäkras? då behövs det ett systematiskt kvalitetsarbete inom just det området ni vill säkra. Man tar fram olika dokument och genom olika processer skapas det verktyg i just det specifika kvalitetsarbetet.

Det finns olika standards inom kvalitetssäkring, dessa är ISO 9001 och ISO/TS16949, dessa kan man certifiera sig i genom oberoende organ som kontrollerar de system man använder sig av. Det är inte ovanligt att företag tar in hjälp utifrån med sitt arbete med sitt kvalitetsarbete då det kan vara väldigt omfattande om det är en större organisation man jobba i. Det kan vara ekonomiskt att få hjälp med detta då inhyrda konsulter har erfarenheterna som du kanske saknar som företagare att jobba med dessa kvalitetssäkringarna. Det tar tid att genomföra, men med god hjälp utifrån så kommer det att gå betydligt fortare än om man skulle gjort det hela själv.

Konsulterna sätter sig in i din verksamhet och ser över vad det är för typ av säkring som behöver göras, dessa ser din verksamhet med andra ögon och kan på så sätt komma med förändringar och förslag som gynnar din verksamhet på bästa sätt. Det gäller att vara öppen för förändringar och se det positiva för att företaget ska få ut det mesta av sin kvalitetssäkring. Konsulterna ser affärsnyttan i det dom gör och fördelarna för dig och ditt företag. Med en strukturerad hantering av de krav som ställs för produkt eller din verksamhet gör att den säkring som görs blir det bästa att jobba efter i framtiden.