Avdrag för egna företagare

Avdrag för egna företagare

7644052-close-up-of-businessman-with-papers-and-calculator

Alla som själv driver ett eget företag, handels- eller kommanditbolag har möjlighet att dra av en hel del från de utgifter som görs under ett räkenskapsår.

Listan av möjliga avdrag är lång men ser ut som följer:

 • Arbetsrum i bostaden
 • Arbetsresor
 • Bilkostnader
 • Deklarationshjälp m.m.
 • Egenavgifter
 • Förlust av kontanta medel
 • Försäkringspremier
 • Gåvor
 • Inventarier
 • Lokalkostnader
 • Medlemsavgifter
 • Motion- och friskvård
 • Personalkostnader
 • Representation
 • Resor i näringsverksamheten
 • Räntor
 • Sjuk- och hälsovård
 • Skatter och sanktionsavgifter
 • Sponsring
 • Tillsynsresa
 • Trängselskatt
 • Underskott
 • Utbildningskostnader
 • Utgifter innan verksamheten startat
 • Ökade levnadskostnader

En del av dessa utgifter kan dras av varje år medan andra måste slås ut över flera år. Det finns dessutom begränsningar eller schabloner för en del avdrag. För mer information om dessa kategorier och vilka belopp man kan göra avdrag på kan man besöka Skatteverkets hemsida.