Från idé till internationell expansion

Från idé till internationell expansion

Att ta ett företag från en idé till en lönsam verksamhet kan vara en enorm utmaning. Men att skala upp verksamheten och expandera internationellt kan vara ännu svårare. Det finns dock många framgångsrika exempel på företag som har lyckats med just detta. Här är några…

För dig som företag och influencer

För dig som företag och influencer

Som företagare kan du behöva hjälp av influencers, eller också är du en influencer själv på samma gång. Det bästa brukar vara att ta hjälp av ett modernt showroom på nätet. Här har de skapat platser där du kan sälja produkter via live video i…

Att planera en tjänsteresa

Att planera en tjänsteresa

Tjänsteresor är många gånger en nödvändig del av en verksamhet. Det är viktigt för företaget att resan sker på ett sätt som är effektivt både kostnads- och tidsmässigt. Innan resan görs är det bra att fundera på vilket färdmedel som är mest lämpligt för att…

Visa vilka ni är

Visa vilka ni är

Få saker har så stark inverkan på kunderna som stolthet, yrkesstolthet eller stolthet av att tillhöra ett specifikt företag. Numera finns det nyckeltal som större företag mäter för att se på hur benägna de anställda är att rekommendera sig arbetsgivare till andra. Men man behöver…

Reasons every company should consider hiring a law firm

Reasons every company should consider hiring a law firm

The world of business is moving at a fast pace and taking care of all tasks including meeting legal requirements and planning may be challenging. Complying with legal requirements is a mandatory need that every business should fulfill. This makes hiring a business lawyer a…

What is Human Resources?

What is Human Resources?

Human Resources is the function associated with people within an organisation – formerly known as a personnel department in most organisations. Those who work in Human Resource will be concerned with supporting, administering and assisting the staff who work within an organisation – whether it…

Acquiring competent personnel

Acquiring competent personnel

It may sound like an obvious component of recruitment 101, but one of the most crucial employment techniques you can implement is to acquire competent personnel. Some people will interview extremely well – they can articulate a convincing description of themselves fulfilling the role being…

E-commerce: a part of B2B

E-commerce: a part of B2B

These are exponential times; nowhere is this more obvious than the world of B2B e-commerce. Gone the days when procurement managers entertained with lavish meals and Christmas hampers to keep order books stuffed like roast turkeys. Stacks of faded catalogues and long term telephone conversations…