Att planera en tjänsteresa

Tjänsteresor är många gånger en nödvändig del av en verksamhet. Det är viktigt för företaget att resan sker på ett sätt som är effektivt både kostnads- och tidsmässigt. Innan resan görs är det bra att fundera på vilket färdmedel som är mest lämpligt för att tjänsteresan ska bli bekväm likväl som kostnadseffektiv.

När det lämpligaste färdmedlet är utvalt är det bra att använda sig av en tjänst som jämför priser mellan olika resebolag för att hitta det bästa alternativet. Här får man oftast göra en rimlig kompromiss mellan pris och tidsåtgång. Det finns gott om bra jämförelsesajter för både flyg- och tågresor.

Boka resor med flexibla avgångar

För någon som är på tjänsteresa brukar det vara viktigt att få resa hem så fort möten och arbetsuppgifter är klara. Det är inte alltid det går att planera in tidsåtgången för sammanträden eller konferenser och att ha en resa bokad som är flexibel och ombokningsbar kan vara betydelsefullt.

Dagtraktamente för en tjänsteresa

Om tjänsteresan kräver övernattning går det i många fall att få ett skattefritt avdrag för merkostnader i den privata ekonomin. Det gäller i huvudsak måltider och omkostnader som exempelvis biljetter i lokaltrafiken på en ort. Beloppen fastställs av Skatteverket både när det gäller inrikes och utrikes resor i tjänsten.