Recent Posts

What is Human Resources?

What is Human Resources?

Human Resources is the function associated with people within an organisation – formerly known as a personnel department in most organisations. Those who work in Human Resource will be concerned with supporting, administering and assisting the staff who work within an organisation – whether it…

Acquiring competent personnel

Acquiring competent personnel

It may sound like an obvious component of recruitment 101, but one of the most crucial employment techniques you can implement is to acquire competent personnel. Some people will interview extremely well – they can articulate a convincing description of themselves fulfilling the role being…

E-commerce: a part of B2B

E-commerce: a part of B2B

Business work and success

These are exponential times; nowhere is this more obvious than the world of B2B e-commerce. Gone the days when procurement managers entertained with lavish meals and Christmas hampers to keep order books stuffed like roast turkeys. Stacks of faded catalogues and long term telephone conversations with attractively voiced receptionists now make way for swifter, automated on-line transactions turning business markets into a labyrinth of both closed and public networks.

High revenue B2B accounts create a potentially massive market place which has not escaped the notice of e-commerce giants like Amazon and Alibaba whose slick, professional platforms make B2B buying as easy and enjoyable as much-loved B2C on-line shopping. Petrol and pharmaceuticals currently form the bulk of the e-market (20%) but a wide range of different companies are constantly joining the game with the B2B market forecast to become twice as large as B2C by 2020 (Frost and Sullvan).

Well-versed in the finer points of on-line transactions from their B2C experiences, today’s procurement managers expect the same quality from B2B platforms, applying the Martini approach – any time, any place, anywhere. Smartphones and tablets mean the office is both mobile and always open. Furthermore, 41% of companies are now selling directly against their own distributors (Forrester) meaning multi-level companies such as Screwfix carve a new niche. Quick price comparisons, customer reviews and competitive discounts mean B2B e-commerce is definitely here to stay.

Hur man blir mer produktiv på arbetet

Hur man blir mer produktiv på arbetet

Produktivitet betyder inte alltid att man måste jobba fler timmar eller ens nödvändigtvis hårdare, så länge det räcker att faktiskt jobba smartare. Med rätt verktyg kan man öka sin egen produktivitet och därmed ha bättre framgångar i arbetet. Se till att planera Produktivitet hjälps väldigt…

Att arbeta inom finanssektorn

Att arbeta inom finanssektorn

Det finns en hel del olika yrken inom finanssektorn man kan arbeta inom, så länge man har rätt utbildning. Det skadar heller inte att vara analytiskt lagd och ett intresse att följa utvecklingen av samhället. Här tar vi en titt på ett par olika yrken…

Bra underlag för ditt företag

Bra underlag för ditt företag

networking_business_conference

Som företagare kan det vara svårt att veta hur man ska besluta inom vissa områden, då gäller det att ta fram ett bra underlag för ditt företag som du kan luta dig tillbaka på och fatta dina beslut efter de underlagen.

Dom flesta som startar ett företag gör en affärsplan och utifrån den så jobbar man efter den strategi man bestämt och även vilka planer man har framöver med sitt företag. Som befintligt företag är det också viktigt med en affärsplan så att man har riktlinjer att gå efter. Affärsplanen är ju ett levande dokument och kan förändra under tiden.

Som företagare så kanske du vill göra en marknadsundersökning för att få ett bra underlag för just din marknad. Du vill veta hur ditt företag står sig inom det segment den befinner sig och genom att göra en marknadsundersökning får du underlag på hur det ser ut för just din marknad. Det kan vara fråga om tjänster eller produkter och undersökningen riktas till den målgrupp man önskar för att mer specifikt få veta vad målgruppen tycker om företagets produkter eller tjänster.

Budget är ju något som bara måste finnas, utan en budget så har du absolut ingen koll på hur det ser ut ekonomiskt för företaget. Att planer in sina inköp inom ramen för den budget man lagt gör att i slutändan så behöver man inte vara nervös för att man spenderat för mycket. Det kan vara svårt att budgetera för allt, men i stora drag så får man bra koll på företagets inkomster och utgifter.

Det är alltid bra att som företagare försöka veta hur saker och ting ligger till, eftersom ingen har en spåkula som kan förutse vad som kommer att hända i framtiden så är underlag som affärsplaner och marknadsundersökningar ett perfekt sätt att försöka förutse vad som kan eller kommer att hända. Det gäller att vara så förberedd man bara kan.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Behöver något inom ert företag kvalitetssäkras? då behövs det ett systematiskt kvalitetsarbete inom just det området ni vill säkra. Man tar fram olika dokument och genom olika processer skapas det verktyg i just det specifika kvalitetsarbetet. Det finns olika standards inom kvalitetssäkring, dessa är ISO…

Teambuildning och konferenser med företaget

Teambuildning och konferenser med företaget

Att skapa en trevlig och säker arbetsmiljö är ett bra sätt för ett företag att hålla de anställda nöjda och engagerade. Ett sätt man kan göra detta på är genom att hålla konferens med “teambuilding“ och grupputveckling. Teambuilding är olika övningar och aktiviteter som är…