Starta restaurang

Majoriteten av företagsidéer bär med sig risker på ett sätt eller annat. Det finns helt enkelt inga garantier när man startar ett företag av något slag. Ett område som dock ofta omtalas ligga på den högre sidan av spektrumet i förhållande till risk är restaurangbranschen.

De flesta städer har sin beskärda del av restauranger men det hindrar inte folk från att försöka starta nya. Faktum är att det kan just vara av den anledningen som en stad faktiskt har det antal restauranger den har. Medan statistiken inte är densamma överallt finns det siffror på vissa områden som visar att omkring 60 procent av restauranger inte klarar sitt första år och runt 80 procent stänger ned innan sitt femte år är över.

Absolut vanligaste sättet en restaurang öppnar är i en lokal där en annan restaurang drivits. Men det är heller inte ovanligt att en restaurang byter ägare direkt utan att verksamheten stänger ned. Den förstnämnda situationen kräver självfallet mer arbete innan själva driften av restaurangen kommer igång.

Beroende på vilka planer man har för restaurangen kan man behöva ansöka om ett flertal tillstånd. Serveringstillstånd är det mest självklara men även tillstånd för uteservering, för att få sätta upp en skylt på fasaden, på offentlig plats eller intill en väg kan bli aktuellt. Vill man exempelvis spela musik för sina gäster behöver man även ansöka om musiklicens.

Lokalen kommer ju sedan behöva fyllas. Allt från möbler till inredningsdetaljer behövs för att skapa en bra miljö för gästerna. Köket kanske också måste renoveras eller utrustas ytterligare beroende på omständigheterna. Det bör även finnas ett smidigt och fullständigt system för att hantera betalningar för att personalen ska kunna arbeta effektivt.

Att driva en restaurang är inte enkelt och det finns som sagt många risker. Det är värt att sätta sig ned och efterforska anledningarna till varför andra restauranger misslyckats och dra lärdom av dessa.