by
on
under
Permalink

Upphandlingar i företaget

1597716-legal-contract-law-papers

Myndigheter och andra offentliga aktörer behöver allt som oftast köpa olika typer av varor och tjänster för stora summor.

När den offentliga sektorn ska köpa dessa produkter eller tjänster sker vanligtvis en offentlig upphandling i företaget. För dig som är företagare och gör affärer med den offentliga sektorn innebär det stora affärsmöjligheter. Offentliga upphandlingar regleras av särskilda lagar och regler, som Lagen om offentlig upphandling (LOU), i syfte att se till att myndigheterna behandlar alla företag som vill få affärskontrakt med offentliga aktörer lika. Omkring 20 000 offentliga upphandlingar sker varje år i Sverige, så du har ganska många chanser att lyckas.

Steg nummer ett är att hitta upphandlingarna för att kunna göra affärer med offentlig sektor. De hittas oftast på myndigheternas hemsidor eller på annonsdatabaser. Huvudregeln är att offentliga upphandlingar alltid ska utannonseras, så att alla ges samma förutsättningar och så att effektiv konkurrens kan uppstå. Olika sorters offentliga upphandlingar som kan vara aktuella är exempelvis när en kommun köper en idrottsarena, när landstinget köper in datorer eller staten som köper en entreprenadtjänst. Det finns många faktorer som har inverkan på upphandlingen, såsom vad det egentliga behovet är, hur verksamheten är uppstyrd och vilka mål och strategier som finns.

Staten, kommuner, landsting och myndigheter köper varje år tjänster och varor för hundratals miljarder kronor, till allt från konsulttjänster till entreprenader och kontorsmaterial. På verksamt.se kan du läsa mer om exakt hur det går till och hur du går till väga för att som företagare ta dig in på den offentliga marknaden.