Aktiebolag i alla skeden

Aktiebolag i alla skeden

586201-stock-investment

Att starta ett aktiebolag ställer en del krav på förberedelser, bland annat krav på ett visst kapital. Huruvida ditt företag passar bäst som just ett aktiebolag eller inte, beror helt på vad det är ditt företag sysslar med, med andra ord din affärsidé. Om du driver ett företag i form av ett aktiebolag är du i stor utsträckning skyddad ekonomiskt, eftersom gränsen mellan dig och företaget är tydligare än vid en enskild firma.

Hur börjar man?

Det krävs minst 50 000 kronor i insats för att få starta ett aktiebolag. Ni behöver också ha en person som står som ägare, en så kallad stiftare, samt en styrelse. Stiftaren, hur mycket varje aktie ska kosta, bolagsordningen och en del annan information ska sammanställas i en så kallad stiftelseurkund. I stiftelseurkunden anger du också hur många aktier du ska köpa eller teckna. Aktiebolaget måste sedan registreras hos Bolagsverket och betala en avgift. Hos Bolagsverket får aktiebolaget sedan ett organisationsnummer.

Att driva ett aktiebolag

När du driver ett aktiebolag måste alla förändringar i styrelsen och av företagsnamnet anmälas till Bolagsverket. Även förändringar i VD-post, företagets säte och annat ska anmälas till Bolagsverket. Företaget måste själv upprätthålla register över vem som äger aktier, eftersom detta inte görs hos Bolagsverket. När man driver ett företag som aktiebolag, kan man besluta om utdelning av vinst vid bolagets årsstämma.

Att avveckla ett aktiebolag

Det finns olika sätt att avveckla ett aktiebolag, exempelvis genom likvidation, fusion, försäljning, konkurs eller delning. Likvidation betyder att företaget upplöses under förutsättning att alla skulder är betalda och all vinst eller överskott delas upp mellan aktieägarna. Fusion innebär att ett annat aktiebolag tar över bolagets alla tillgångar och skulder. Försäljning innebär helt enkelt att sälja sina aktier till någon annan. Vid konkurs avvecklas bolaget och tillgångarna går till att betala bolagets skulder. Beslut om konkurs tas alltid av tingsrätten.