Olika rekryteringsprocesser

När ett företag ska rekrytera ny personal så finns det olika processer som man kan använda sig av. Kanske det är så att ert företag använder sig av klassiska metoder när det ska anställas ny personal. Vi ger några tips som ni kan ta i beaktning nästa gång som någon ny person ska anställas på företaget.

Att tänka på som företag

Framförallt så vill man vara säker på att den som anställs är den som är rätt för företaget. Man vill också att den personen som får jobbet ska komma att trivas och känna att de hamnat på rätt ställe. Säkra rekryteringar görs bäst genom att lära känna den sökande på alla nivåer. Då är det en stor fördel att genomföra olika tester. Personlighetstest är en av många som kan genomföras för att skapa sig en bättre bild av den sökande. Inom UPP, Understanding Personal Potential finns det ett antal tester som är baserat på forskning och dess resultat. Oavsett vilken rekryteringsprocess som man använder sig av så kan dessa olika tester appliceras.

Att tänka på som sökande

Hur man ska tänka som sökande är beroende på vilka processer som används för rekrytering hos företagen. Att uppdatera sitt CV och formulera ett personligt brev är viktigt men det finns mycket annat att tänka på. Försök att få med så mycket som möjligt om dig själv i en ansökan. Var ärlig i de tester som du eventuellt kommer att få genomföra. Undanhåll inte något som kan vara av vikt för en eventuell anställning. Det sägs att ärlighet varar längst och om företaget ställer dig ett anta frågor så gäller det att man svarar ärligt på dessa frågor. Skulle du svara oärligt och du får en anställning så kommer sanningen att förr eller senare komma fram.