Varför ljuset är så viktigt på arbetsplatsen

Ljuset vi arbetar i fyller en väldigt viktig funktion. Klar och tydligt belysning är att föredra i nästan alla situationer. Och det är egentligen inte svårt att förstå varför. Men bristande ljus kan ha många olika konsekvenser. Här tittar vi lite närmare på varför ljuset har en sådan viktig roll på en arbetsplats.

Har du någonsin arbetet med dålig belysning är du säkert redan medveten om att detta spelar en stor roll i hur väl du kan utföra en uppgift eller bara hur ansträngande det kan vara för ögonen.

Belysningen är ofta sin egen fråga när det kommer till arbetsmiljön på arbetet. Men det vävs faktiskt ofta samman med ergonomi. Detta är på grund av när belysningen inte räcker till betyder det ofta att arbetare behöver anamma oergonomiska arbetsställningar som att luta sig långt framåt för att kunna se tydligt. I ergonomiarbete brukar det därför vara väldigt vanligt att i ett tidigt skede titta på hur belysningen faktiskt fungerar.

Dålig belysning, och därmed även dålig ergonomi, leder till ökade fall av sjukskrivningar och arbetsskador. Vilket är varför det är så viktigt att kontrollera på en arbetsplats. Att hålla nere dessa siffror gynnar ju trots allt alla inblandade.

I den mån det är möjligt är det ofta rekommenderat att utnyttja den naturliga dagsljuset. Så länge man inte har solen i det direkt synfältet är detta en väldigt jämnt och bra ljus att förlita sig på. Det är också en anledning till varför företaget Parans har utvecklat ett system att fånga upp solljuset och via fiberoptik leda det till även fönsterlösa rum och lokaler.