Innovationer för företag

När ekonomer och företagsledare talar om tillväxt inom företag så utgår de i många fall från den neoklassiska tillväxtteorin. Det gör dem vare sig de har vetskap om den eller ej. Enligt teorin så är det tre faktorer som spelar roll: Första är mängden arbetskraft, andra är investeringar och sparande, den tredje är teknisk utveckling och produktivitet.

Mängden arbetskraft i ett företag kan enbart begränsas till en viss andel. Sen uppstår flaskhalsar och företaget tjänar inte på att anställa fler. Likaså är det med sparande och investeringar. Detta driver endast tillväxten på kort sikt. Det som utvecklar företaget och driver tillväxten på lång sikt är innovationer.

Ta hjälp för innovationer

Alla företag är inte gigantiska med en egen avdelning som enbart fokuserar på innovationer som kan driva företaget framåt. Dock har vi nu gått igenom att det är innovationer som krävs för att ett företag ska skapa en långsiktig tillväxt. Vad både stora och små företag kan göra är att anställa ett externt företag för att hjälpa till och driva innovationer.

Ett företag som gör just detta är Rosén Innovation AB. Det är ett företag som utvecklar och producerar produkter inom olika marknader. De lyssnar på sina kunder, har 100 % kundnöjdhet samt utvecklar och bygger produkter i världsklass. Läs mer på roseninnovation.com.

Innovation för framgång

Utvecklingen i dagens samhälle går snabbt och det gäller för moderna företag att vara innovativa för att inte tappa marknadsandelar mot konkurrerande företag. Möjligheterna för moderna företag att effektivisera och få ned sina kostnader ökar om de är innovativa.

Det kan exempelvis vara svårt att få en produkt att fungera perfekt för just det företaget. Det företaget då kan göra är att anställa en distributör som kan anpassa produkten efter just ditt företag. Som exempel på ett innovativt företag kan vi ta Amazon som nu är ett av världens största företag.