Recent Posts

Att planera en tjänsteresa

Att planera en tjänsteresa

Tjänsteresor är många gånger en nödvändig del av en verksamhet. Det är viktigt för företaget att resan sker på ett sätt som är effektivt både kostnads- och tidsmässigt. Innan resan görs är det bra att fundera på vilket färdmedel som är mest lämpligt för att…

Hur använder ni företagets data?

Hur använder ni företagets data?

Alla företag, oavsett bransch eller verksamhet, kan samla in en mängd data varje dag. Men insamling av data är så klart bara till någon egentlig nytta om den sedan även kommer till användning på något sätt. Många företag är idag duktiga på att samla in…

Trivsamt för de anställda

Trivsamt för de anställda

Driver man ett företag med ett antal anställda så gäller det att man skapar en arbetsmiljö där man trivs. Gör man det trivsamt för de anställda så kan det leda till gladare och mer arbetsvilliga personer. Att hålla rent och snyggt på en arbetsplats känns ganska självklart och det gäller att hela företaget hjälper till att hålla efter.

Fikarummet en plats för avkoppling

I de flesta fall så är fika eller lunchrummet en plats som bör utrustas så det blir en trivsam plats att ta en kopp kaffe eller inta sin lunch. De flesta företag bjuder sina anställda på kaffe och annat. Detta kan beställas på nätet för att underlätta för företagaren. Det som beställs faktureras och produkterna skickas direkt till företagets adress. Se till att regelbundet beställa produkter till företagets fikarum så det finns att använda för er personal.

Hitta på aktiviteter utanför jobbet

För att skapa en trivsam stämning på arbetsplatsen så kan det vara en fördel att hitta på aktiviteter utanför jobbet. Vissa brukar gå på AW med sina arbetskamrater. I andra fall så kan man ordna med tipspromenader eller andra aktiviteter. Se till så att det finns några som håller i trådarna och drar igång olika trevliga saker att göra tillsammans. Fördela uppgifter om det är något som behöver förberedas. Är ni ett relativt stort gäng så behöver det inte bli allt för ansträngande.

Visa vilka ni är

Visa vilka ni är

Få saker har så stark inverkan på kunderna som stolthet, yrkesstolthet eller stolthet av att tillhöra ett specifikt företag. Numera finns det nyckeltal som större företag mäter för att se på hur benägna de anställda är att rekommendera sig arbetsgivare till andra. Men man behöver…

Innovationer för företag

Innovationer för företag

När ekonomer och företagsledare talar om tillväxt inom företag så utgår de i många fall från den neoklassiska tillväxtteorin. Det gör dem vare sig de har vetskap om den eller ej. Enligt teorin så är det tre faktorer som spelar roll: Första är mängden arbetskraft,…

Varför ljuset är så viktigt på arbetsplatsen

Varför ljuset är så viktigt på arbetsplatsen

Ljuset vi arbetar i fyller en väldigt viktig funktion. Klar och tydligt belysning är att föredra i nästan alla situationer. Och det är egentligen inte svårt att förstå varför. Men bristande ljus kan ha många olika konsekvenser. Här tittar vi lite närmare på varför ljuset har en sådan viktig roll på en arbetsplats.

Har du någonsin arbetet med dålig belysning är du säkert redan medveten om att detta spelar en stor roll i hur väl du kan utföra en uppgift eller bara hur ansträngande det kan vara för ögonen.

Belysningen är ofta sin egen fråga när det kommer till arbetsmiljön på arbetet. Men det vävs faktiskt ofta samman med ergonomi. Detta är på grund av när belysningen inte räcker till betyder det ofta att arbetare behöver anamma oergonomiska arbetsställningar som att luta sig långt framåt för att kunna se tydligt. I ergonomiarbete brukar det därför vara väldigt vanligt att i ett tidigt skede titta på hur belysningen faktiskt fungerar.

Dålig belysning, och därmed även dålig ergonomi, leder till ökade fall av sjukskrivningar och arbetsskador. Vilket är varför det är så viktigt att kontrollera på en arbetsplats. Att hålla nere dessa siffror gynnar ju trots allt alla inblandade.

I den mån det är möjligt är det ofta rekommenderat att utnyttja den naturliga dagsljuset. Så länge man inte har solen i det direkt synfältet är detta en väldigt jämnt och bra ljus att förlita sig på. Det är också en anledning till varför företaget Parans har utvecklat ett system att fånga upp solljuset och via fiberoptik leda det till även fönsterlösa rum och lokaler.

Olika rekryteringsprocesser

Olika rekryteringsprocesser

När ett företag ska rekrytera ny personal så finns det olika processer som man kan använda sig av. Kanske det är så att ert företag använder sig av klassiska metoder när det ska anställas ny personal. Vi ger några tips som ni kan ta i…

Den viktiga arbetsmiljön

Den viktiga arbetsmiljön

Som företag så är det mycket som man ska få att fungera. Det kan vara allt från ett rent och välstädat kontor till att personalen trivs på sitt arbete. Den viktiga arbetsmiljön är något som alla företager ska arbeta för och det finns en hel…