by
on
under
Permalink

Teambuildning och konferenser med företaget

teambuilding
Att skapa en trevlig och säker arbetsmiljö är ett bra sätt för ett företag att hålla de anställda nöjda och engagerade. Ett sätt man kan göra detta på är genom att hålla konferens med “teambuilding“ och grupputveckling. Teambuilding är olika övningar och aktiviteter som är till för att stärka kommunikation och relationer mellan deltagarna.

Det kan vara svårt att hitta lokaler som passar för teambuildingövningar speciellt då man ofta behöver mycket utrymme. Ett exempel på en sådan lokal kan vara en flygplats. På SDL Airport i Sundsvall finns den möjligheten, det finns gott om plats för större samlingar samt tillgång till avskilda konferensrum. Man kan också anordna övningar utomhus till exempel bergsklättring eller paddla kanot. Annars så kan man leta reda på en lokal med kök och anordna matlagningsaktiviteter. Möjligheterna är oändliga. Se dock till att de mest nödvändiga verktygen finns på plats, till exempel en whiteboard eller en projektor.

En viktigt sak att komma ihåg är att forma gruppövningarna så att de passar till det område som gruppen behöver träna på samt att välja övningar som gynnar att jobba i grupp istället för att köra solo. Att jobba mot ett gemensamt mål stärker samhörigheten i gruppen samt att det går att direkt relatera till hur det funkar i ett företag. Teambuilding kan bidra till ett väl fungerande team som har bättre kommunikation och kan på så sätt kan jobba mer effektivt. Att lära känna varandra, lära sig sina arbetskamraters styrkor och svagheter samt hur man kompletterar varann kan leda till ett effektivare och bättre arbetsklimat.